RGB配色表小集

RGB配色表小集RGB配色表小集 RGB配色表
顏色 英文名稱 RGB 16色  Snow 255 250 250 #FFFAFA  GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF  WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5  Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC  FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0  OldLace 253 245 230 #FDF5E6  Linen 250 240 230 #FAF0E6  AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7  PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5  BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD  Bisque 255 228 196 #FFE4C4  PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9  NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD  Moccasin 255 228 181 #FFE4B5  Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC  Ivory 255 255 240 #FFFFF0  LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD  Seashell 255 245 238 #FFF5EE  Honeydew 240 255 240 #F0FFF0  MintCream 245 255 250 #F5FFFA  Azure 240 255 255 #F0FFFF  AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF  lavender 230 230 250 #E6E6FA  LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5  MistyRose 255 228 225 #FFE4E1  White 255 255 255 #FFFFFF  Black 0 0 0 #000000  DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F  DimGrey 105 105 105 #696969  SlateGrey 112 128 144 #708090  LightSlateGray 119 136 153 #778899  Grey 190 190 190 #BEBEBE  LightGray 211 211 211 #D3D3D3  MidnightBlue 25 25 112 #191970  NavyBlue 0 0 128 #000080  CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED  DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B  SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD  MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE  LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF  MediumBlue 0 0 205 #0000CD  RoyalBlue 65 105 225 #4169E1  Blue 0 0 255 #0000FF  DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF  DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF  SkyBlue 135 206 235 #87CEEB  LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA  SteelBlue 70 130 180 #4682B4  LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE  LightBlue 173 216 230 #ADD8E6  PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6  PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE  DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1  MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC  Turquoise 64 224 208 #40E0D0  Cyan 0 255 255 #00FFFF  LightCyan 224 255 255 #E0FFFF  CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0  MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA  Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4  DarkGreen 0 100 0 #006400  DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F  DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F  SeaGreen 46 139 87 #2E8B57  MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371  LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA  PaleGreen 152 251 152 #98FB98  SpringGreen 0 255 127 #00FF7F  LawnGreen 124 252 0 #7CFC00  Green 0 255 0 #00FF00  Chartreuse 127 255 0 #7FFF00  MedSpringGreen 0 250 154 #00FA9A  GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F  LimeGreen 50 205 50 #32CD32  YellowGreen 154 205 50 #9ACD32  ForestGreen 34 139 34 #228B22  OliveDrab 107 142 35 #6B8E23  DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B  PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA  LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2  LightYellow 255 255 224 #FFFFE0  Yellow 255 255 0 #FFFF00  Gold 255 215 0 #FFD700  LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82  goldenrod 218 165 32 #DAA520  DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B  RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F  IndianRed 205 92 92 #CD5C5C  SaddleBrown 139 69 19 #8B4513  Sienna 160 82 45 #A0522D  Peru 205 133 63 #CD853F  Burlywood 222 184 135 #DEB887  Beige 245 245 220 #F5F5DC  Wheat 245 222 179 #F5DEB3  SandyBrown 244 164 96 #F4A460  Tan 210 180 140 #D2B48C  Chocolate 210 105 30 #D2691E  Firebrick 178 34 34 #B22222  Brown 165 42 42 #A52A2A  DarkSalmon 233 150 122 #E9967A  Salmon 250 128 114 #FA8072  LightSalmon 255 160 122 #FFA07A  Orange 255 165 0 #FFA500  DarkOrange 255 140 0 #FF8C00  Coral 255 127 80 #FF7F50  LightCoral 240 128 128 #F08080  Tomato 255 99 71 #FF6347  OrangeRed 255 69 0 #FF4500  Red 255 0 0 #FF0000  HotPink 255 105 180 #FF69B4  DeepPink 255 20 147 #FF1493  Pink 255 192 203 #FFC0CB  LightPink 255 182 193 #FFB6C1  PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093  Maroon 176 48 96 #B03060  MediumVioletRed 199 21 133 #C71585  VioletRed 208 32 144 #D02090  Magenta 255 0 255 #FF00FF  Violet 238 130 238 #EE82EE  Plum 221 160 221 #DDA0DD  Orchid 218 112 214 #DA70D6  MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3  DarkOrchid 153 50 204 #9932CC  DarkViolet 148 0 211 #9400D3  BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2  Purple 160 32 240 #A020F0  MediumPurple 147 112 219 #9370DB  Thistle 216 191 216 #D8BFD8  Snow1 255 250 250 #FFFAFA  Snow2 238 233 233 #EEE9E9  Snow3 205 201 201 #CDC9C9  Snow4 139 137 137 #8B8989  Seashell1 255 245 238 #FFF5EE  Seashell2 238 229 222 #EEE5DE  Seashell3 205 197 191 #CDC5BF  Seashell4 139 134 130 #8B8682  AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB  AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC  AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0  AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378  Bisque1 255 228 196 #FFE4C4  Bisque2 238 213 183 #EED5B7  Bisque3 205 183 158 #CDB79E  Bisque4 139 125 107 #8B7D6B  PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9  PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD  PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95  PeachPuff4 139 119 101 #8B7765  NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD  NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1  NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B  NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E  LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD  LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF  LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5  LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970  Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC  Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD  Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1  Cornsilk4 139 136 120 #8B8878  Ivory1 255 255 240 #FFFFF0  Ivory2 238 238 224 #EEEEE0  Ivory3 205 205 193 #CDCDC1  Ivory4 139 139 131 #8B8B83  Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0  Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0  Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1  Honeydew4 131 139 131 #838B83  LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5  LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5  LavenderBlush3 205 193 197 #CDC1C5  LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386  MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1  MistyRose2 238 213 210 #EED5D2  MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5  MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B  Azure1 240 255 255 #F0FFFF  Azure2 224 238 238 #E0EEEE  Azure3 193 205 205 #C1CDCD  Azure4 131 139 139 #838B8B  SlateBlue1 131 111 255 #836FFF  SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE  SlateBlue3 105 89 205 #6959CD  SlateBlue4 71 60 139 #473C8B  RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF  RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE  RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD  RoyalBlue4 39 64 139 #27408B  Blue1 0 0 255 #0000FF  Blue2 0 0 238 #0000EE  Blue3 0 0 205 #0000CD  Blue4 0 0 139 #00008B  DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF  DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE  DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD  DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B  SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF  SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE  SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD  SteelBlue4 54 100 139 #36648B  DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF  DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE  DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD  DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B  SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF  SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE  SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD  SkyBlue4 74 112 139 #4A708B  LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF  LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE  LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD  LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B  SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF  SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE  SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD  SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B  LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF  LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE  LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD  LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B  LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF  LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE  LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD  LightBlue4 104 131 139 #68838B  LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF  LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE  LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD  LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B
顏色 英文名稱 RGB 16色  PaleTurquoise1 187 255 255 #BBFFFF  PaleTurquoise2 174 238 238 #AEEEEE  PaleTurquoise3 150 205 205 #96CDCD  PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B  CadetBlue1 152 245 255 #98F5FF  CadetBlue2 142 229 238 #8EE5EE  CadetBlue3 122 197 205 #7AC5CD  CadetBlue4 83 134 139 #53868B  Turquoise1 0 245 255 #00F5FF  Turquoise2 0 229 238 #00E5EE  Turquoise3 0 197 205 #00C5CD  Turquoise4 0 134 139 #00868B  Cyan1 0 255 255 #00FFFF  Cyan2 0 238 238 #00EEEE  Cyan3 0 205 205 #00CDCD  Cyan4 0 139 139 #008B8B  DarkSlateGray1 151 255 255 #97FFFF  DarkSlateGray2 141 238 238 #8DEEEE  DarkSlateGray3 121 205 205 #79CDCD  DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B  Aquamarine1 127 255 212 #7FFFD4  Aquamarine2 118 238 198 #76EEC6  Aquamarine3 102 205 170 #66CDAA  Aquamarine4 69 139 116 #458B74  DarkSeaGreen1 193 255 193 #C1FFC1  DarkSeaGreen2 180 238 180 #B4EEB4  DarkSeaGreen3 155 205 155 #9BCD9B  DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69  SeaGreen1 84 255 159 #54FF9F  SeaGreen2 78 238 148 #4EEE94  SeaGreen3 67 205 128 #43CD80  SeaGreen4 46 139 87 #2E8B57  PaleGreen1 154 255 154 #9AFF9A  PaleGreen2 144 238 144 #90EE90  PaleGreen3 124 205 124 #7CCD7C  PaleGreen4 84 139 84 #548B54  SpringGreen1 0 255 127 #00FF7F  SpringGreen2 0 238 118 #00EE76  SpringGreen3 0 205 102 #00CD66  SpringGreen4 0 139 69 #008B45  Green1 0 255 0 #00FF00  Green2 0 238 0 #00EE00  Green3 0 205 0 #00CD00  Green4 0 139 0 #008B00  Chartreuse1 127 255 0 #7FFF00  Chartreuse2 118 238 0 #76EE00  Chartreuse3 102 205 0 #66CD00  Chartreuse4 69 139 0 #458B00  OliveDrab1 192 255 62 #C0FF3E  OliveDrab2 179 238 58 #B3EE3A  OliveDrab3 154 205 50 #9ACD32  OliveDrab4 105 139 34 #698B22  DarkOliveGreen1 202 255 112 #CAFF70  DarkOliveGreen2 188 238 104 #BCEE68  DarkOliveGreen3 162 205 90 #A2CD5A  DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D  Khaki1 255 246 143 #FFF68F  Khaki2 238 230 133 #EEE685  Khaki3 205 198 115 #CDC673  Khaki4 139 134 78 #8B864E  LightGoldenrod1 255 236 139 #FFEC8B  LightGoldenrod2 238 220 130 #EEDC82  LightGoldenrod3 205 190 112 #CDBE70  LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C  LightYellow1 255 255 224 #FFFFE0  LightYellow2 238 238 209 #EEEED1  LightYellow3 205 205 180 #CDCDB4  LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A  Yellow1 255 255 0 #FFFF00  Yellow2 238 238 0 #EEEE00  Yellow3 205 205 0 #CDCD00  Yellow4 139 139 0 #8B8B00  Gold1 255 215 0 #FFD700  Gold2 238 201 0 #EEC900  Gold3 205 173 0 #CDAD00  Gold4 139 117 0 #8B7500  Goldenrod1 255 193 37 #FFC125  Goldenrod2 238 180 34 #EEB422  Goldenrod3 205 155 29 #CD9B1D  Goldenrod4 139 105 20 #8B6914  DarkGoldenrod1 255 185 15 #FFB90F  DarkGoldenrod2 238 173 14 #EEAD0E  DarkGoldenrod3 205 149 12 #CD950C  DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B  RosyBrown1 255 193 193 #FFC1C1  RosyBrown2 238 180 180 #EEB4B4  RosyBrown3 205 155 155 #CD9B9B  RosyBrown4 139 105 105 #8B6969  IndianRed1 255 106 106 #FF6A6A  IndianRed2 238 99 99 #EE6363  IndianRed3 205 85 85 #CD5555  IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A  Sienna1 255 130 71 #FF8247  Sienna2 238 121 66 #EE7942  Sienna3 205 104 57 #CD6839  Sienna4 139 71 38 #8B4726  Burlywood1 255 211 155 #FFD39B  Burlywood2 238 197 145 #EEC591  Burlywood3 205 170 125 #CDAA7D  Burlywood4 139 115 85 #8B7355  Wheat1 255 231 186 #FFE7BA  Wheat2 238 216 174 #EED8AE  Wheat3 205 186 150 #CDBA96  Wheat4 139 126 102 #8B7E66  Tan1 255 165 79 #FFA54F  Tan2 238 154 73 #EE9A49  Tan3 205 133 63 #CD853F  Tan4 139 90 43 #8B5A2B  Chocolate1 255 127 36 #FF7F24  Chocolate2 238 118 33 #EE7621  Chocolate3 205 102 29 #CD661D  Chocolate4 139 69 19 #8B4513  Firebrick1 255 48 48 #FF3030  Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C  Firebrick3 205 38 38 #CD2626  Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A  Brown1 255 64 64 #FF4040  Brown2 238 59 59 #EE3B3B  Brown3 205 51 51 #CD3333  Brown4 139 35 35 #8B2323  Salmon1 255 140 105 #FF8C69  Salmon2 238 130 98 #EE8262  Salmon3 205 112 84 #CD7054  Salmon4 139 76 57 #8B4C39  LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A  LightSalmon2 238 149 114 #EE9572  LightSalmon3 205 129 98 #CD8162  LightSalmon4 139 87 66 #8B5742  Orange1 255 165 0 #FFA500  Orange2 238 154 0 #EE9A00  Orange3 205 133 0 #CD8500  Orange4 139 90 0 #8B5A00  DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00  DarkOrange2 238 118 0 #EE7600  DarkOrange3 205 102 0 #CD6600  DarkOrange4 139 69 0 #8B4500  Coral1 255 114 86 #FF7256  Coral2 238 106 80 #EE6A50  Coral3 205 91 69 #CD5B45  Coral4 139 62 47 #8B3E2F  Tomato1 255 99 71 #FF6347  Tomato2 238 92 66 #EE5C42  Tomato3 205 79 57 #CD4F39  Tomato4 139 54 38 #8B3626  OrangeRed1 255 69 0 #FF4500  OrangeRed2 238 64 0 #EE4000  OrangeRed3 205 55 0 #CD3700  OrangeRed4 139 37 0 #8B2500  Red1 255 0 0 #FF0000  Red2 238 0 0 #EE0000  Red3 205 0 0 #CD0000  Red4 139 0 0 #8B0000  DeepPink1 255 20 147 #FF1493  DeepPink2 238 18 137 #EE1289  DeepPink3 205 16 118 #CD1076  DeepPink4 139 10 80 #8B0A50  HotPink1 255 110 180 #FF6EB4  HotPink2 238 106 167 #EE6AA7  HotPink3 205 96 144 #CD6090  HotPink4 139 58 98 #8B3A62  Pink1 255 181 197 #FFB5C5  Pink2 238 169 184 #EEA9B8  Pink3 205 145 158 #CD919E  Pink4 139 99 108 #8B636C  LightPink1 255 174 185 #FFAEB9  LightPink2 238 162 173 #EEA2AD  LightPink3 205 140 149 #CD8C95  LightPink4 139 95 101 #8B5F65  PaleVioletRed1 255 130 171 #FF82AB  PaleVioletRed2 238 121 159 #EE799F  PaleVioletRed3 205 104 137 #CD6889  PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D  Maroon1 255 52 179 #FF34B3  Maroon2 238 48 167 #EE30A7  Maroon3 205 41 144 #CD2990  Maroon4 139 28 98 #8B1C62  VioletRed1 255 62 150 #FF3E96  VioletRed2 238 58 140 #EE3A8C  VioletRed3 205 50 120 #CD3278  VioletRed4 139 34 82 #8B2252  Magenta1 255 0 255 #FF00FF  Magenta2 238 0 238 #EE00EE  Magenta3 205 0 205 #CD00CD  Magenta4 139 0 139 #8B008B  Orchid1 255 131 250 #FF83FA  Orchid2 238 122 233 #EE7AE9  Orchid3 205 105 201 #CD69C9  Orchid4 139 71 137 #8B4789  Plum1 255 187 255 #FFBBFF  Plum2 238 174 238 #EEAEEE  Plum3 205 150 205 #CD96CD  Plum4 139 102 139 #8B668B  MediumOrchid1 224 102 255 #E066FF  MediumOrchid2 209 95 238 #D15FEE  MediumOrchid3 180 82 205 #B452CD  MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B  DarkOrchid1 191 62 255 #BF3EFF  DarkOrchid2 178 58 238 #B23AEE  DarkOrchid3 154 50 205 #9A32CD  DarkOrchid4 104 34 139 #68228B  Purple1 155 48 255 #9B30FF  Purple2 145 44 238 #912CEE  Purple3 125 38 205 #7D26CD  Purple4 85 26 139 #551A8B  MediumPurple1 171 130 255 #AB82FF  MediumPurple2 159 121 238 #9F79EE  MediumPurple3 137 104 205 #8968CD  MediumPurple4 93 71 139 #5D478B  Thistle1 255 225 255 #FFE1FF  Thistle2 238 210 238 #EED2EE  Thistle3 205 181 205 #CDB5CD  Thistle4 139 123 139 #8B7B8B  grey11 28 28 28 #1C1C1C  grey21 54 54 54 #363636  grey31 79 79 79 #4F4F4F  grey41 105 105 105 #696969  grey51 130 130 130 #828282  grey61 156 156 156 #9C9C9C  grey71 181 181 181 #B5B5B5  gray81 207 207 207 #CFCFCF  gray91 232 232 232 #E8E8E8  DarkGrey 169 169 169 #A9A9A9  DarkBlue 0 0 139 #00008B  DarkCyan 0 139 139 #008B8B  DarkMagenta 139 0 139 #8B008B  DarkRed 139 0 0 #8B0000  LightGreen 144 238 144 #90EE90

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址:http://outofmemory.cn/web/883371.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2022-05-14
下一篇2022-05-16

随机推荐

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

  保存